Kinh nghiệm định giá đất từ tiểu bang Queensland (Australia)

Kinh nghiệm định giá đất từ tiểu bang Queensland (Australia)

Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm định giá đất của Queensland - tiểu bang của Australia, từ đó rút ra những bài học cho Việt Nam.

VVA AVA Assosiation Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 vinamineral Petro Vietnam Banner 3
Hiệp hội thẩm định giá