Cách định giá một công ty mới

Cách định giá một công ty mới

Cứ cho là bạn may mắn tìm được một nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ cho công ty của bạn. Không sớm thì muộn, vào một thời điểm nảo đó, họ sẽ muốn hỏi bạn: “Tôi sẽ phải trả bao nhiêu để được một phần của cái bánh này – và phần của tôi sẽ lớn chừng nào?”

Masterpiece RE VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội SHB BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA