Định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A

Định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A

TS. Franz Degenhardt, Trưởng phòng cao cấp, Nghiệp vụ Tư vấn – Công ty TNHH KPMG Việt Nam thảo luận về vấn đề định giá doanh nghiệp với quan điểm của một chuyên gia trong ngành và đưa vấn đề này vào bối cảnh thị trường Việt Nam, chỉ rõ tầm quan trọng của việc định giá doanh nghiệp trong quy trình xác định giá giao dịch và cung cấp kiến thức tổng quát về các phương pháp định giá phổ biến.

VNVC Real Estate VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội PwC BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA