Cách định giá một công ty mới

Cách định giá một công ty mới

Cứ cho là bạn may mắn tìm được một nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ cho công ty của bạn. Không sớm thì muộn, vào một thời điểm nảo đó, họ sẽ muốn hỏi bạn: “Tôi sẽ phải trả bao nhiêu để được một phần của cái bánh này – và phần của tôi sẽ lớn chừng nào?”

VVA AVA Assosiation Bộ Tài Chính SHB BIDV NH vietinbank Banner 7 vinamineral Petro Vietnam Banner 3
Hiệp hội thẩm định giá