Định giá thiết bị đặc thù trong ngành công nghệ cao

Thực tế hiện nay nhiều đơn vị có nhu cầu định giá các thiết bị công nghệ cao để làm cơ sở tính thuế, xác định giá trị sổ sách, lên báo cáo kiểm toán hàng năm, xác định giá bán, giá đầu tư, giá chuyển nhượng thiết bị,... và các nhu cầu khác có liên quan.

Tuy nhiên hiện nay việc tìm kiếm một đơn vị thẩm định giá có thể định giá chính xác tương đối với các thiết bị này là tương đối khó vì các lý do sau:

- Thứ nhất, việc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đòi hỏi việc thực hiện nhiều công việc liên quan đến các thiết bị công nghệ cao này.
- Thứ hai, việc xác định giá mới cho thiết bị công nghệ cao tương đối khó vì các đơn vị không có dữ liệu để so sánh. Hiện nay hầu hết các công ty thẩm định giá chỉ xây dựng được dữ liệu so sánh về một số bất động sản phổ biến, không xây dựng được dữ liệu so sánh với các thiết bị mới và công nghệ cao đặc thù. Việc xây dựng cũng rất khó khăn do không đơn vị nào cung cấp thông tin công khai về các thông tin này ra thị trường.
- Thứ ba, việc xác định giá trị còn lại của máy móc công nghệ là khó khăn khi xác định % còn lại của máy. Điều này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của thẩm định viên.

VNVC là một trong những đơn vị chuyên thực hiện định giá các tài sản đặc thù này. Thông qua việc định giá cho nhiều khách hàng của VNVC như: Công ty Công nghệ cao Sài Gòn, Công ty điện tử Foster Bình Dương, Foster Bắc Ninh, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, Công nghệ cao Namuga Phú Thọ, Chemtronics,.... đã giúp cho VNVC có một hệ thống dữ liệu so sánh sâu, rộng và chính xác trong lĩnh vực này. Giúp đảm bảo cho kết quả định giá được chính xác và có căn cứ dữ liệu cụ thể.

Giai phap dien tu VNVC tham dinh gia


vnvc tham dinh gia thiet bi cnc

Hiện nay VNVC cũng là một trong những đối tác của PwC (Việt Nam) trong việc xác định giá trị tài sản cho các tài sản đặc thù này với các khách hàng của PwC (Việt Nam).