Những ví dụ về thuộc tính của khoáng sản

Bảy ví dụ của thuộc tính tài sản khoáng sản đang thăm dò đã được cho sẵn ở các bảng dưới đây. Những bảng này đưa ra mô tả ngắn gọn về tài sản mục tiêu và chỉ ra giá trị đã được tính bởi phương pháp định giá nào, trong đa số các trường hợp họ sử dụng phương pháp khác để tái xác nhận khoảng giá trị.

BẢNG 3: Mẫu định giá 1

·         Thăm dò tài sản ở khu vực Anh, Columbia, thời điểm thẩm định 1993

·         Vị trí xa xôi,  tiếp cận bằng trực thăng

·         Một vài tiềm năng của khoáng sản Niken-Đồng-PGE

·         Một vài mẫu vật đất, đá dị thường

·         Không làm việc các hợp đồng đã bảo hành từ năm 1993

·         Tổng chi phí đã chi ước tính $65.000

Giá trị đã định giá (1993)

Giá trị được giữ lại từ các công việc đã hoàn thành

$26.000

Tiến độ khai thác trong tương lai đã đảm bảo

0

Giá trị đã định giá

$26.000

Điều chỉnh theo thị trường cạnh tranh (50-70%)

$13.000-$20.000

Các giao dịch có thể dùng để so sánh (1993)

$11.000             $25000

$18.000             $31.000

$24.000             $36.000

 Phạm vi giá trị thị trường: $13.000 tới $20.000

 

BẢNG 4: Mẫu định giá 2:

·         Thăm dò tài sản ở khu vực Anh, Columbia, thời điểm thẩm định 1993

·         Vị trí khó khăn, đường mòn.

·         Mạch thạch anh với vài giá trị tương đương vàng.

·         Thăm dò các tĩnh mạch nhỏ bằng vàng tiềm năng

·         Phải sử dụng một vài lỗ khoan

·         Tổng chi phí đã chi từ năm 1983 tới 1992 ước tính khoảng $200.000

Giá trị đã định giá (1993)

Giá trị được giữ lại từ các công việc đã hoàn thành

$50.000

Tiến độ khai thác trong tương lai đã đảm bảo

$260.000

Giá trị đã định giá

$310.000

Điều chỉnh theo thị trường cạnh tranh (50-70%)

$155.000 tới $235.000

Các giao dịch có thể so sánh được (1993)

$102.000               $144.000

$114.000               $204.000

Phạm vi giá trị thị trường: $155.000 tới $200.000

  

BẢNG 5. Ví dụ thẩm định số 3

•           Tài sản đang trong quá trình nghiên cứu qui mô lớn,thời điểm thẩm định năm 1998

•           Địa điểm tại Northwestern Quebec, cánh nhà cố định hoặc lối vào trực thăng

•           Công ty có quyền kiếm được 50% lãi suất

•           Vàng và kim loại cơ bản chỉ ra trong sự hình thành dải sắt

•           Vài chỗ đất và EM bất thường

•           Tiềm năng tốt đối với khoáng vàng kinh tế

•           Tổng số chi tiêu trước đây                                      100,00 $

Thẩm định giá (1998)

Giá trị được giữ lại từ các công việc đã hoàn thành

$100,000

Tiến độ khai thác trong tương lai đã đảm bảo

$365,000

Giá trị đã định giá

$565,000

Giá trị cổ phiếu công ty (50%)

$283,000

Giá trị thị trường hợp lý của cổ phiếu công ty     283,00 $

 

BẢNG 6 : Ví dụ định giá số 4

·        Tài sản đang thăm dò kim cương lớn, thời điểm thẩm định năm 1997

·        Địa điểm tại  Northwest Territories, cánh nhà cố định hoặc lối vào trực thăng

·        Công ty có 50% lãi suất liên doanh

·        Phần lớn việc thi công trong quá khứ đã làm xuống cấp tiềm năng có kim cương

·        Tài sản hứa hẹn có tồn tại kim cương

·      Công việc tương lai liên quan đến việc tái xử lý địa vật chất và tới các mẫu vật, cộng theo các địa vật lý và việc khoan

·        Ước tính tổng số chi tiêu trước đây là 5.3 triệu $

Thẩm định giá (1997)

Giá trị được giữ lại từ các công việc đã hoàn thành

$2,466,000

Tiến độ khai thác trong tương lai đã đảm bảo

$1,812,000

Giá trị đã định giá

$4,278,000

Giá trị cổ phiếu công ty (50%)

$2,139,000

Các giao dịch tương đương: 4.8 triệu USD (8 triệu đô la tính cơ sở mỗi hecta)

Giá trị thị trường hợp lý của cổ phiếu công ty                 2,139,000 $

 

BẢNG 7: Ví dụ thẩm định số 5

·        Tài sản khai thác vàng mỏ , thời điểm thẩm định năm 1998

·        Địa điểm tại Northwest Ontario, liền kề với mỏ vàng sản xuất

·        Định giá cần thiết cho việc mua lại bởi chủ sở hữu của mỏ vàng liền kề

·        Kết quả phủ nhận từ việc khoan bề mặt trước đây

·        Dự án cấu trúc khai thác quặng lên từ mỏ sâu

·        Tiềm năng thăm dò độ sâu sẽ được thử nghiệm trong tương lai

·        Tổng số chi tiêu hơn 50 năm trước đây ước tính khoảng 1,0 triệu đô la vào năm 1998

Thẩm định giá (1998)

Giá trị được giữ lại từ các công việc đã hoàn thành

$250,000

Tiến độ khai thác trong tương lai đã đảm bảo

$772,000

Giá trị đã định giá

$1,022,000

Giá trị định giá với điều chỉnh 50% do mỏ gần như đã có thể khai thác được

$1,500,000

Các giao dịch tương đương (từ năm 1994 đến năm 1997)

Bốn giao dịch trong phạm vi cùng một khu vực từ 0,5 đến 3 triệu USD

Phạm vi giá trị thị trường hợp pháp từ 1 triệu đến 1,5 triệu đô la
 

BẢNG 8. Ví dụ thẩm định só 6

•           Tài sản thẩm định quy mô vừa, thời điểm thẩm định năm 1988

•           Địa điểm tại Northern Manitoba, cánh nhà cố định hoặc lối ra trực thăng

•           Cuộc thăm dò theo báo cáo dây dẫn EM trong không khí

•           Chương trình thăm dò không có kết quả đáng kể từ năm 1984

•           Tài sản không hoạt động kể từ năm 1984 và không có việc được đề nghị

Thẩm định giá (1988)

Giá trị được giữ lại từ các công việc đã hoàn thành

0

Tiến độ khai thác trong tương lai đã đảm bảo

0

Giá trị danh nghĩa

$5000

Giá trị thị trường hợp lý

$5000

 

BẢNG 9. Ví dụ định giá 7

·    Thời gian thẩm định: Năm 1997; Tài sản thẩm định: Một mỏ khoáng sản nhỏ đang trong khai thác.

·    Địa điểm: Ontario; Hạ tầng đường xá: Tốt.

·    100% mang lại lợi nhuận ròng 2% cho công ty.

·    Tài sản thẩm định (Mỏ khoáng) có kèm theo 1 mỏ vàng thô (lẫn tạp chất) với số lượng đáng kể, có tiềm năng.

·    Phân tích sơ bộ về dòng tiền cho kết quả khả quan, nhạy cảm với giá vàng, khả năng tái sử dụng và các chi phí phát sinh khác.

·    Để đưa vào sử dụng, khai thác vàng, yêu cầu quá trình tiếp tục khoan sâu, sơ chế thử, và các công việc tiền khả thi để đánh giá.

·    Tổng số tiền đã đầu tư trong giao đoạn 1986-1990 sấp xỉ $1.080.000

Giá trị thẩm định (1997)

Giá trị tài sản còn lại:

$810,000

Giá trị tài sản được đảm bảo còn có thể khai thác:

$900,000

Giá trị thẩm định:

$1,710,000

Company share net of 2% net smelter return

$1,676,000

Các giao dịch so sánh được (1996)

$1.1 milion      $3.4 million
$2.1 million     $3.9 million

$2.4 million     $4.4 million

·    Tài sản mục tiêu được cho là có thể so sánh với phần dưới của khoảng giá trị.

·    Khoảng giá trị thị trường hợp lý: $1.1 đến $1.7 triệu

VÙNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC MỎ KHOÁNG SẢN ĐANG THĂM DÒ.

Khối liên kết Roscoe Postle đã phát triển một hệ dữ liệu mở rộng về giá trị của các mỏ khoáng sản đang thăm dò, dựa trên những giao dịch được công bố. Biểu đồ 2 biểu thị mức giá trị của 445 mỏ khoáng sản được khai phá tại Canada trong suốt những năm 1995 và 1996. Biểu đồ hiển thị tần số suất hiện (phần trăm) của những nhóm mỏ.

Khoảng 50% các mỏ khoáng sản có giá trị nằm trong giữa $100.000 đến $1.000.000. 27% các mỏ khoáng sản có giá trị thấp hơn $100.000 và có khoảng 23% các mỏ có giá trị lớn hơn $1.000.000.