THẨM ĐỊNH TÀI SẢN: “NGÀNH ĐỊNH CƯ ĐANG NỔI”

Property valuation hay còn gọi là “thẩm định tài sản” là một trong những ngành học và công việc tại Úc. Property valuer (thẩm định gia) là những người học và làm việc trong ngành thẩm định tài sản. Nhắc đến ngành thẩm định tài sản ở Úc, công việc của các thẩm định gia là quyết định giá trị kinh tế của bất động sản. Cụ thể hơn là định giá về bất động sản hay tài sản về nhà cửa cho giao dịch trên thị trường. Ví dụ, khi một người muốn bán nhà của họ, đôi khi giá trị của căn nhà họ sở hữu không thực sự đúng với giá bán mà bên bán đưa ra. Công việc của thẩm định giá là xem xét tài sản của bên mua, thẩm định giá trị của tài sản dựa trên vị trí, thời điểm và những yếu tố để quyết định giá bán của bất động sản. Điều này sẽ giúp những cuộc giao dịch bất động sản trở nên công bằng khi người bán có thể hiểu rõ về giá trị tài sản của mình khi bán và người mua có thể có những thông tin về tài sản để sẵn sàng mua.

Hiện tại, ngành thẩm định tài sản là một trong những ngành học có cơ hội nhận được học bổng tại các trường đại học tại Úc. Đa số tất cả trường đại học lớn ở Úc như RMIT, Melbourne University, Bond University, hay cao đẳng TAFE … đều có những khóa học từ 2-3 năm đào tạo và huấn luyện trong ngành thẩm định tài sản. Một số khóa học mà sinh viên sẽ hoàn thành trong chương trình:

Property Markets and Valuations (Thị trường và Định giá): học sinh sẽ được giới thiệu về mối quan hệ xã hội, kinh tế, môi trường và chính trị,… những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thị trường bất động sản với tham chiếu cụ thể để xác định giá trị tài sản đô thị tại Úc.

Economies of Cities and Regions (Kinh tế Thành phố & Khu vực): Dựa trên những thông tin về nơi học, học sinh sẽ được tìm hiểu về quy hoạch và chính sách đô thị hóa, điều tra quá trình điều khiển kinh tế, hoạt động, và mối tương quan của thành phố và khu vực. Trong đó phải xem xét dịch vụ và công việc định hình sức sống, cấu trúc và quản trị của các thành phố và khu vực.

Property Development (Gia tăng tài sản): Học viên được học về cách phân tích bất động sản dựa trên giá trị thời gian của tiền tệ; thời điểm xây dựng; nghiên cứu thị trường; đánh giá của các phương pháp đầu tư và định giá thị trường; thẩm định sự phát triển bao gồm các mô hình lưu chuyển tiền tệ; giá cả và giá trị; rủi ro và lợi nhuận.

Property Law (Luật tài sản): Khóa học đưa đến cái nhìn tổng quát về hệ thống luật tài sản tại Úc bao gồm chính sách đất đai so sánh; pháp luật nói chung và hệ thống đăng ký đất đai Torrens; bản chất pháp lý của đất đai: cải tiến, đồ đạc, tang; trở ngại: quyền địa, giao ước hạn chế; đồng sở hữu: phân khu, cùng thuê chung chung; giấy phép và cho thuê; hợp đồng; trách nhiệm của người thuê; tác động của pháp luật về di sản.

Property Resources and Management (Quản lí tài sản): Khóa học dạy về quyền sở hữu và sử dụng quan điểm khi áp dụng cho đầu tư, định giá và quản lý tài sản thực như một doanh nghiệp; quản lý tài sản mặt vật lý về quyền sở hữu, trong đó có nhu cầu hợp pháp, OHS, quản lý rủi ro, môi trường và thị trường; cho thuê thu nhập và quản lý.

Statutory Valuation (Định giá theo pháp lý): Khám phá về định giá cho mục đích theo luật định bao gồm giá, việc kiểm tra của tất cả các loại thuế ảnh hưởng đến tài sản, bao gồm cả thuế đất, và mua lại bắt buộc và bồi thường.

Advanced Property Analysis (Phân tính tài sản nâng cao):Tập trung vào nguyên tắc cơ bản trong việc phân tích tài sản và nghiên cứu thị trường bất động sản. Mục đích nhằm cung cấp những kỹ năng áp dụng trong phân tích tài sản tiên tiến.

Construction Studies (Nghiên cứu xây dựng): Cung cấp cái nhìn tổng quát về ngành công nghiệp xây dựng tại Úc, có liên quan đến việc phân tích tài sản.

Sự nghiệp của thẩm định giá

Trong 5 năm gần đây, thống kê đã cho thấy số người làm trong ngành thẩm định có dấu hiệu giảm vào khoảng 20.3%. Điều này cho phép những sinh viên và những du học sinh khi mới ra trường theo học ngành này có nhiều cơ hội nhận được việc làm hơn. Trong đó, có nhiều dự đoán là số lượng của thẩm định giá sẽ tăng nhanh trong năm 2017.

Lương của chuyên viên thẩm định giá sẽ đi từ $55.000 khi mới bắt đầu công việc sau tốt nghiệp và có thể đạt đến mức lương trung bình vào khoảng $97.981 một năm. Tuy nhiên mức lương còn dựa trên kĩ năng làm việc, kinh nghiệm và số lượng thẩm định giá trong một công ty. Thời gian trung bình làm việc của một thẩm định giá là 46 tiếng một tuần.

Kĩ năng được kể đến dành cho một thẩm định giá bắt buộc phải có là tích cực lắng nghe, có kĩ năng thương lượng và khả năng thuyết phục, đọc hiểu, phán đoán và nhân cách tốt.

Điều kiện làm việc của thẩm gia là ở trong văn phòng để xử lí giấy tờ, chứng từ và các hợp đồng nhà đất. Tuy nhiên, họ cũng phải đến các khu đất để có thể xác định và phân tích được giá trị của lô đất cụ thể theo cách tốt nhất.

Theo danh sách những ngành nghề được định cư ở Úc, chuyên viên thẩm định giá nói chung và thẩm định gia cho tài sản nói riêng là một trong những ngành nghề được chính phủ Úc đề cập đến và cân nhắc khi xét cho mọi người được định cư. Bởi đây là một một trong những công việc quan trọng được các ngân hang tại Úc cần và số lượng bị giảm đi gần đây, công việc này đã được xét vào danh sách định cư để tạo cơ hội cho người ngoại quốc.

 

Một công ty định giá tài sản tại Úc cho biết họ cần được cải thiện về số lượng những thẩm định gia và những người thiếu kinh nghiệm để tránh những rủi ro và khó khăn trong việc phát triển ngành công nghiệp hiện nay.

Giám đốc điều hành Brendan Smith từ công ty quản lí tài sản WBP cho rằng trong 5 năm trở lại đây, ông đã chứng kiến sự thay đổi ngành công nghiệp định giá, mang lại cơ hội mới vào nghề nhưng lại cũng có những thách thức.

"Trên một con đường sự nghiệp, trở thành thẩm định gia bất động sản có thể rất bổ ích, tuy nhiên, một số lượng lớn các rào cản để bước vào ngành công nghiệp đã có một tác động giảm chấn đối với nghề, với những tác động đối với sự sẵn có của định giá tại một thời điểm khi cho vay trên tài sản ở mức cao như vậy ", Smith nói.

Các công ty phát động Chương trình Cadet cách đây bốn năm để trau dồi các kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp mới nhất của ngành công nghiệp và tài năng mới. 

"Những lợi thế của chương trình này là chúng ta có thể nuôi dưỡng cả hai phát triển chuyên môn và văn hóa sử dụng đào tạo thực hành tốt nhất và phương pháp định giá," Smith cho biết.

"Chúng tôi tin rằng giáo dục và sự hiểu biết của cả hai bên là chìa khóa cho một mối quan hệ tốt hơn - và khuyến khích định giá phải được mở để xem xét xác định giá trị, nên một được nghiên cứu và lý truy vấn lệnh như vậy."

 

(Du Học SET tổng hợp)