• Định giá phần lợi ích được phân chia của mỏ dầu khí tại Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-03-30 14:43:23

  Định giá phần lợi ích được phân chia của mỏ dầu khí tại Việt Nam là một đặc thù trong hoạt động định giá tại Việt Nam. Thực tế tại Việt Nam rất ít đơn vị có thể thực hiện hoạt động định giá tài sản đặc thù này.

 • Những ví dụ về thuộc tính của khoáng sản

  Ngày đăng: 2023-03-31 19:35:29

  Bảy ví dụ của thuộc tính tài sản khoáng sản đang thăm dò đã được cho sẵn ở các bảng sau đây. Những bảng này đưa ra mô tả ngắn gọn về tài sản mục tiêu và chỉ ra giá trị đã được tính bởi phương pháp định giá nào, trong đa số các trường hợp họ sử dụng phương pháp khác để tái xác nhận khoảng giá trị.

 • Cách tiếp cận qua thị trường

  Ngày đăng: 2023-03-29 19:11:50

  Các phương pháp tiếp cận từ thị trường có thể áp dụng cho tất cả các loại mỏ khoáng sản. Hai phương pháp được nhắc đến ở đây là các giao dịch tương đương và hợp đồng quyền chọn.

 • Đặc điểm của cách tiếp cận bằng chi phí khi định giá mỏ khoáng sản

  Ngày đăng: 2023-03-24 06:29:56

  Đây là phương pháp dựa trên giả định là giá trị thực của một mỏ khoáng sản nằm trong khả năng tồn tại và khám phá được một trữ lượng khoáng sản có giá trị kinh tế.

 • Quá trình thăm dò mỏ đang được nghiên cứu

  Ngày đăng: 2023-03-30 07:29:34

  Nhiệm vụ của quá trình thăm dò là xác định và tập trung công việc vào các mỏ hứa hẹn sẽ đem lại giá trị kinh tế, và loại bỏ những nơi đã và đang bị xuống cấp bởi việc thi công. Rõ ràng, các mỏ cho thấy tiềm năng lớn hơn sẽ có giá trị cao hơn đối với các công ty khai khoáng.

 • Khái quát về định giá mỏ khoáng sản

  Ngày đăng: 2023-03-31 22:04:08

  Khoáng sản được định giá vì rất nhiều lý do, trong đó có các hoạt động M&A, phục vụ cổ phần hóa doanh nghiệp, cơ sở củng cố cho các thỏa thuận về tài sản, kiện tụng, khai khoáng và bảo hiểm.

 • Định giá vốn đầu tư dây chuyền tuyển quặng

  Ngày đăng: 2023-03-27 19:01:09

  Khi tiến hành định giá vốn đầu tư dây chuyền tuyển quằng, cầu yêu cầu từ khách hàng đầy đủ các văn bản sau.

 • Các tài liệu, văn bản pháp lý yêu cầu khi định giá mỏ khoáng sản

  Ngày đăng: 2023-03-31 08:50:24

  Khi định giá mỏ khoáng sản, cần yêu cầu từ phía khách hàng đầy đủ các giấy tờ pháp lý, tài liệu có liên quan

 • Quy trình thẩm định giá tài nguyên khoáng sản

  Ngày đăng: 2023-03-31 16:56:24

  Nguồn tài nguyên khoáng sản là nguồn tài nguyên không thể tái sinh, nghĩa là có một số lượng nhất định khoáng sản trong lòng đất mà khi đã khai thác thì sẽ không thể thay thế được. Nói cách khác, tổng số lượng khoáng sản được khai thác theo thời gian không thể vượt quá tổng trữ lượng ( trữ lượng giới hạn).