• Thẩm định giá thiết bị y tế và doanh nghiệp bệnh viện

    Ngày đăng: 2020-07-05 21:29:47

    VNVC là một trong những doanh nghiệp thẩm định giá hiếm hoi tại Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm trong việc thực hiện thẩm định giá bệnh viện (doanh nghiệp sở hữu bệnh viện) hiện nay.

  • VNVC chuyên định giá các tài sản đặc thù

    Ngày đăng: 2020-07-05 13:00:36

    VNVC là đơn vị chuyên định giá các tài sản đặc thù. Công ty chúng tôi đã thực hiện định giá các tài sản đặc thù riêng biệt, khó có tài sản so sánh trên toàn Việt Nam như: Nhà máy phát điện khí Cà Mau 1,2 và Nhà máy phát điện khí Nhơn Trạch 1; Nhà máy luyện và cán thép lớn nhất Việt Nam; Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Proconco; Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Amway; Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Foster Electric Việt Nam;....