• VNVC thực hiện xác định giá quyền mua CP phát hành thêm

  Ngày đăng: 2021-01-23 16:23:22

  VNVC thực hiện xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm cho Đạm Phú Mỹ.

 • VNVC tham gia hoạt động thẩm định giá quốc tế của WAVO

  Ngày đăng: 2021-01-23 14:14:48

  Thẩm định viên của VNVC tham gia khóa học về Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017 của IVSC. Khóa học do Giáo sư Lim Lan Yuan - Chủ tịch của WAVO trực tiếp giảng dạy.

 • Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

  Ngày đăng: 2021-01-22 23:54:45

  Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị và có khả năng sinh ra lợi nhuận.

 • Định giá tài sản xử lý nợ vay qua vụ việc Xe khách Phương Trang

  Ngày đăng: 2021-01-20 20:45:24

  Sự việc đang trở nên phức tạp hơn trong vụ việc NH Xây Dựng (CB) cho biết sẽ khởi kiện đòi 3.000 tỷ đồng nợ xấu từ CTCP Xe khách Phương Trang. Thông báo của CB ghi rõ: “Gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu liên quan đến 10 bộ hồ sơ vay của CTCP Xe khách Phương Trang”.

 • Mục tiêu và yêu cầu của hoạt động định giá doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2021-01-22 03:54:50

  Định giá doanh nghiệp có vai trò rất lớn đối với tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp được định giá. Nó cung cấp thông tin cho nhà quản lý trực tiếp, từ đó đưa ra chính sách kinh doanh và phương hướng hoạt động hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin cho các công ty các tổ chức đầu tư, hợp tác tài trợ hay cấp tín dụng cho doanh nghiệp….do vậy hoạt động định giá doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu và đảm bảo được các mục tiêu sau:

 • Nhu cầu định giá doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2021-01-23 15:53:26

  Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là một loại hàng hoá đặc biệt. Doanh nghiệp có thể được sát nhập, mua bán, trao đổi. Do đó viêc xác định giá trị của doanh nghiệp là rất cần thiết. Hiện tại có rất nhiều quan điểm và cách đánh giá giá trị của doanh nghiệp, tuy nhiên một cách chung nhất có thể hiểu việc định giá doanh nghiệp là.

 • Cách khắc phục những sai lầm khi định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền của VNVC.

  Ngày đăng: 2021-01-23 17:06:49

  Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên khả năng sinh lời của DN trong tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng công thức trên vào trong thực tiễn của các doanh nghiệp còn gặp phải một số những sai lầm và để khắc phục những sai lầm đó VNVC đưa ra một số những cách thức giải quyết như sau:rn rn rn rn rn

 • Thực trạng định giá tài sản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

  Ngày đăng: 2021-01-23 17:03:26

  Thực trạng định giá tài sản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

 • Những sai lầm thường mắc phải khi định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền.

  Ngày đăng: 2021-01-23 17:04:04

  Việc đưa ra một mức giá phù hợp với giá trị của doanh nghiệp là điều rất quan trọng đối với bên bán và bên mua. Chỉ khi xác định được một giá trị doanh nghiệp hợp lý thì giao dịch mới được coi là thành công.

 • Chương I - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ Thẩm định giá

  Ngày đăng: 2021-01-23 17:03:43

  Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ Thẩm định giá.Chuyên ngành: Cơ sở hình thành giá.Chương I - Bản chất kinh tế của phạm trù giá cả. 

 • Nghị định 89/2013 hướng dẫn luật giá

  Ngày đăng: 2021-01-23 17:03:59

  Nghị đinh 89 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá

 • Luật giá 2012

  Ngày đăng: 2021-01-23 20:42:03

  Luật giá 2012

1 2 3 4