• Xây dựng chỉ số giá chung cư, nghiên cứu thực nghiệm tại TP.HCM

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:24:59

  Bài viết của ông Nguyễn Ngọc Vinh - Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Hội thảo Khoa học về Thẩm định giá 2020 do VNVC tham gia tài trợ. rnChỉ số giá có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thị trường bất động sản, là cơ sở cho cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư hoạch định chiến lược phát triển...Trong nghiên cứu này, chỉ số giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh được ước lượng dựa trên mô hình giá thụ hưởng (Hedonic Pricing Model) bằng 2 phương pháp là: Hồi quy biến giả theo thời gian (Time Dummy Variable) và phương pháp gán giá (Price Imputation Method)

 • Một số kiến nghị liên quan đến việc xác định giá đất tại Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:35:43

  Bài viết tham luận của Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Bà Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tại Hội thảo Thẩm định giá năm 2020 do VNVC tham gia tài trợ. Bài tham luận trình bày một số tồn tại trong việc xác định giá đất tại Việt Nam hiện nay. Bằng việc phân tích những bất cập ở các góc độ (i) quy định bán chỉ định; (ii) cơ sở dữ liệu về giá thị trường; (iii) việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định hiện nay; và (iv) vấn đề cổ phần hoá, tác giả đã đề xuất một số kiến nghị liên quan để công tác xác định giá đất được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.rn 

 • Những bất cập trong công tác định giá đất đai ở Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:28:30

  Bài viết của thầy Nguyễn Ngọc Vinh - Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về các bất cập trong công tác định giá đất tại Việt Nam hiện nay.

 • Thẩm định giá đất nông nghiệp ở Việt Nam theo phương pháp thu nhập

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:08:27

  TÓM TẮTrnBài viết của cô Nguyễn Quỳnh Hoa - Trưởng khoa Thẩm định giá, Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích những điểm bất cập trong các hướng dẫn của các văn bản pháp lý hiện nay về tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất nông nghiệp. Giải pháp chiết xuất từ thị trường để tìm ra tỷ suất vốn hóa được thực hiện cho ba loại đất: đất vườn, đất trồng lúa, đất trồng rừng ở một số địa phương. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những điểm bất hợp lý trong các hướng dẫn của hệ thống văn bản theo Luật Đất đai 2013. Bài viết cũng đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện các hướng dẫn của văn bản pháp lý về tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất.

 • VNVC thực hiện xác định giá quyền mua CP phát hành thêm

  Ngày đăng: 2023-04-01 04:18:41

  VNVC thực hiện xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm cho Đạm Phú Mỹ.

 • VNVC tham gia hoạt động thẩm định giá quốc tế của WAVO

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:01:04

  Thẩm định viên của VNVC tham gia khóa học về Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017 của IVSC. Khóa học do Giáo sư Lim Lan Yuan - Chủ tịch của WAVO trực tiếp giảng dạy.

 • Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:07:47

  Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị và có khả năng sinh ra lợi nhuận.

 • Định giá tài sản xử lý nợ vay qua vụ việc Xe khách Phương Trang

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:25:37

  Sự việc đang trở nên phức tạp hơn trong vụ việc NH Xây Dựng (CB) cho biết sẽ khởi kiện đòi 3.000 tỷ đồng nợ xấu từ CTCP Xe khách Phương Trang. Thông báo của CB ghi rõ: “Gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu liên quan đến 10 bộ hồ sơ vay của CTCP Xe khách Phương Trang”.

 • Mục tiêu và yêu cầu của hoạt động định giá doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:38:15

  Định giá doanh nghiệp có vai trò rất lớn đối với tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp được định giá. Nó cung cấp thông tin cho nhà quản lý trực tiếp, từ đó đưa ra chính sách kinh doanh và phương hướng hoạt động hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin cho các công ty các tổ chức đầu tư, hợp tác tài trợ hay cấp tín dụng cho doanh nghiệp….do vậy hoạt động định giá doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu và đảm bảo được các mục tiêu sau:

 • Nhu cầu định giá doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-03-31 05:30:04

  Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là một loại hàng hoá đặc biệt. Doanh nghiệp có thể được sát nhập, mua bán, trao đổi. Do đó viêc xác định giá trị của doanh nghiệp là rất cần thiết. Hiện tại có rất nhiều quan điểm và cách đánh giá giá trị của doanh nghiệp, tuy nhiên một cách chung nhất có thể hiểu việc định giá doanh nghiệp là.

 • Cách khắc phục những sai lầm khi định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền của VNVC.

  Ngày đăng: 2023-03-30 03:43:03

  Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên khả năng sinh lời của DN trong tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng công thức trên vào trong thực tiễn của các doanh nghiệp còn gặp phải một số những sai lầm và để khắc phục những sai lầm đó VNVC đưa ra một số những cách thức giải quyết như sau:rn rn rn rn rn

 • Thực trạng định giá tài sản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

  Ngày đăng: 2023-03-31 01:37:45

  Thực trạng định giá tài sản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

1 2 3 4 5