• Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC

  Ngày đăng: 2023-04-01 01:23:02

  Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC.

 • VNVC nằm trong tốp 1 những doanh nghiệp thẩm định giá hàng đầu Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-03-30 07:14:58

  VNVC thẩm định giá được Bộ Tài chính Việt Nam chứng nhận là một trong những đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam.

 • Thực hiện định giá tài sản để chứng minh tài chính cho khách hàng cá nhân

  Ngày đăng: 2023-04-01 07:50:24

  Thực hiện định giá tài sản để chứng minh tài chính cho khách hàng cá nhân

 • VNVC chính thức trở thành đơn vị thẩm định giá độc lập cho VAMC

  Ngày đăng: 2023-03-30 22:14:16

 • Hội nghị thường niên lần thứ 20 của AVA - Hiệp hội Thẩm định giá Đông Nam Á tại Singapore

  Ngày đăng: 2023-04-01 06:38:49

  Hội nghị thường niên lần thứ 20 của AVA - ASEAN VALUERS ASSOCIATION sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 11-13-9-2017.

 • Phí chuyển mục đích sử dụng đất

  Ngày đăng: 2023-04-01 07:19:01

  Căn cứ văn bản luật đất đai 2013 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trung tâm thương mại sang đất xây căn hộ dịch vụ thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. 

 • PHÂN BIỆT ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2023-04-01 04:49:56

  Bản chất, mục đích của định giá và thẩm định giáNguyên tắcrnPhương pháp định giá và thẩm định giá Chủ thể thực hiệnrnTheo nội dung phân biệt của Luật thì định giá là việc xác định gía của người có quyền và lợi ích liên quan đến tài sản đưa ra mức giá có tính áp đặt, chủ quan còn thẩm định giá là việc xác định giá của tài sản trên cơ sở khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan giữa tổ chức thẩm định giá và tài sản thẩm định 

 • Định giá tài sản trí tuệ bằng phương pháp thay thế

  Ngày đăng: 2023-04-01 08:16:06

  Định giá tài sản trí tuệ là cơ sở cho hàng loạt các hoạt động kinh tế quan trọng như chuyển giao tài sản trí tuệ, mua bán, góp vốn, liên doanh… giúp doanh nghiệp xác định được tài sản thực của mình nhằm tạo cơ sở hoạch định chiến lược đầu tư, sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả, cũng như quản lý các hoạt động tài chính như kiểm toán, kế toán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chính sách thuế…

 • Định giá tài sản góp vốn theo Luật doanh nghiệp 2014

  Ngày đăng: 2023-03-29 06:00:31

  Vốn là một yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp, quyết định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu ,chủ đầu tư của doanh nghiệp. Mà một trong các nguồn quan trọng và chủ yếu nhất để hình thành vốn của doanh nghiệp chính là vốn góp của các thành viên khi thành lập doanh nghiệp.

 • Thẩm định giá - Nghề mới tại Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-04-01 07:45:20

  Tài chính là công cụ để điều tiết sự phát triển nền kinh tế. Để xây dựng vững vàng huyết mạch này, các doanh nghiệp trong nước cần xây dựng cho mình những rào chắn bảo vệ an toàn. Thẩm định giá ra đời  giải quyết bài toán thiết lập cán cân định giá tài sản. Thẩm định giá là một nghề mới tại Việt Nam, vì vậy đặt ra rất nhiều thách thức khi bạn muốn theo đuổi ngành này.

 • Sự cần thiết của việc định giá bất động sản

  Ngày đăng: 2023-04-01 01:48:58

  Định giá bất động sản là lĩnh vực được nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước phát triển cũng như đang phát triển đầu tư nghiên cứu từ nhiều thập kỷ qua.

 • Định giá doanh nghiệp: Định giá sao cho đủ giá trị?

  Ngày đăng: 2023-03-29 21:47:59

  Trường hợp của Tràng Thi với 42 điểm kinh doanh (đồng nghĩa 42 mặt bằng địa ốc) và đặc biệt miếng đất “vô giá” ở ngay “cửa ngõ” vào phố cổ với diện tích khá lớn mà Tràng Thi được thuê trả tiền theo năm – song thị giá chào bán cổ phần chỉ bằng mệnh giá 10.000 đ-CP, đã cho thấy các nhà định giá DNNN vẫn khá “khiêm tốn” khi định giá giá trị DN.

1 2 3 4