• Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC

  Ngày đăng: 2021-01-17 09:28:07

  Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC.

 • VNVC nằm trong tốp 1 những doanh nghiệp thẩm định giá hàng đầu Việt Nam

  Ngày đăng: 2021-01-17 09:24:14

  VNVC thẩm định giá được Bộ Tài chính Việt Nam chứng nhận là một trong những đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam.

 • Thực hiện định giá tài sản để chứng minh tài chính cho khách hàng cá nhân

  Ngày đăng: 2021-01-15 18:04:11

  Thực hiện định giá tài sản để chứng minh tài chính cho khách hàng cá nhân

 • VNVC thực hiện xác định giá quyền mua CP phát hành thêm

  Ngày đăng: 2021-01-17 10:33:44

  VNVC thực hiện xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm cho Đạm Phú Mỹ.

 • VNVC tham gia hoạt động thẩm định giá quốc tế của WAVO

  Ngày đăng: 2021-01-17 03:30:26

  Thẩm định viên của VNVC tham gia khóa học về Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017 của IVSC. Khóa học do Giáo sư Lim Lan Yuan - Chủ tịch của WAVO trực tiếp giảng dạy.

 • VNVC chính thức trở thành đơn vị thẩm định giá độc lập cho VAMC

  Ngày đăng: 2021-01-16 23:47:58

 • Hội nghị thường niên lần thứ 20 của AVA - Hiệp hội Thẩm định giá Đông Nam Á tại Singapore

  Ngày đăng: 2021-01-17 10:23:22

  Hội nghị thường niên lần thứ 20 của AVA - ASEAN VALUERS ASSOCIATION sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 11-13-9-2017.

 • Phí chuyển mục đích sử dụng đất

  Ngày đăng: 2021-01-13 02:12:12

  Căn cứ văn bản luật đất đai 2013 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trung tâm thương mại sang đất xây căn hộ dịch vụ thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. 

 • Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

  Ngày đăng: 2021-01-15 02:15:23

  Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị và có khả năng sinh ra lợi nhuận.

 • Một số vấn đề về định giá, định giá lại kê biên để thi hành án

  Ngày đăng: 2021-01-16 10:56:18

  Định giá tài sản có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết việc thi hành án dân sự; là một khâu trong quy trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Việc định giá tài sản này nhằm xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, thi hành nghĩa vụ trả tiền của người phải thi hành án. Do luôn gắn liền với biện pháp cưỡng chế thi hành án nên hoạt động định giá và bán đấu giá tài sản phải có những quy định cụ thể, rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan thi hành án và chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật, đảm bảo cho hiệu lực của bản án, quyết định dân sự của Tòa án đã tuyên được thi hành trên thực tế đạt hiệu quả.

 • Đổi mới cơ chế thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước

  Ngày đăng: 2021-01-16 16:07:28

  Ngày 09-9-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135-2016-NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45-2014-NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46-2014-NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Việc ban hành Nghị định 135-2016-NĐ-CP góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đất đai tại các địa phương…

 • “Tiền chết” của các ngân hàng

  Ngày đăng: 2021-01-16 13:56:54

  “Chất lượng tài sản thấp vẫn là rủi ro đối với ngành ngân hàng”, đó là đánh giá gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB) về rủi ro hệ thống của ngân hàng Việt Nam. Không những thế, tại một số ngân hàng, tỷ trọng tài sản không sinh lời đang có dấu hiệu tăng lên, càng ảnh hưởng đến hệ số sinh lời của các ngân hàng. Với áp lực lạm phát ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất trong thời gian tới, chất lượng tài sản các ngân hàng có thể càng thêm suy yếu.

1 2 3 4 5 6 7