Xây dựng tiêu chuẩn thẩm định giá của ASEAN

Đây một trong những sự kiện quan trọng do Hiệp hội thẩm định giá ASEAN tổ chức với mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hoạt động thẩm định giá trong khu vực và phát triển nghề thẩm định giá tại các nước thành viên ngày càng chuyên nghiệp và đạt những tiêu chuẩn quốc tế chung.

 

Đại diện các nước thành viên thuộc hiệp hội đã tham gia tham luận, với những nội dung liên quan các vấn đề tiêu chuẩn thẩm định và quy tắc hạnh kiểm của thẩm định viên.

 

Hội nghị cũng đưa ra những định nghĩa về Tiêu chuẩn định giá quốc tế, những chỉ dẫn cho thẩm định viên cùng các quy tắc hạnh kiểm đang được các nước thành viên áp dụng và xem xét để chuẩn bị xây dựng Tiểu chuẩn thẩm định giá của ASEAN.

 

Ông Leon Cheneval, Giám đốc quốc gia dịch vụ ngân hàng & doanh nghiệp của Công ty tư vấn Savills Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia hội nghị.

 

Giám đốc Cheneval đã có bài thuyết trình với đề tài “Cho vay thế chấp và mối quan hệ với thẩm định giá” đề cập vai trò của thẩm định viên trong quá trình cho vay cũng như mối quan hệ giữa các thẩm định viên và tổ chức tài chính.

 

                                                                                                                        Theo TTXVN