• Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:49:48

  Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị và có khả năng sinh ra lợi nhuận.

 • Một số vấn đề về định giá, định giá lại kê biên để thi hành án

  Ngày đăng: 2021-10-27 10:29:29

  Định giá tài sản có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết việc thi hành án dân sự; là một khâu trong quy trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Việc định giá tài sản này nhằm xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, thi hành nghĩa vụ trả tiền của người phải thi hành án. Do luôn gắn liền với biện pháp cưỡng chế thi hành án nên hoạt động định giá và bán đấu giá tài sản phải có những quy định cụ thể, rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan thi hành án và chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật, đảm bảo cho hiệu lực của bản án, quyết định dân sự của Tòa án đã tuyên được thi hành trên thực tế đạt hiệu quả.

 • Đổi mới cơ chế thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước

  Ngày đăng: 2021-10-26 09:57:14

  Ngày 09-9-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135-2016-NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45-2014-NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46-2014-NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Việc ban hành Nghị định 135-2016-NĐ-CP góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đất đai tại các địa phương…

 • “Tiền chết” của các ngân hàng

  Ngày đăng: 2021-10-27 20:09:59

  “Chất lượng tài sản thấp vẫn là rủi ro đối với ngành ngân hàng”, đó là đánh giá gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB) về rủi ro hệ thống của ngân hàng Việt Nam. Không những thế, tại một số ngân hàng, tỷ trọng tài sản không sinh lời đang có dấu hiệu tăng lên, càng ảnh hưởng đến hệ số sinh lời của các ngân hàng. Với áp lực lạm phát ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất trong thời gian tới, chất lượng tài sản các ngân hàng có thể càng thêm suy yếu.

 • THẨM ĐỊNH TÀI SẢN: “NGÀNH ĐỊNH CƯ ĐANG NỔI”

  Ngày đăng: 2021-10-27 20:23:52

  Property valuation hay còn gọi là “thẩm định tài sản” là một trong những ngành học và công việc tại Úc. Property valuer (thẩm định gia) là những người học và làm việc trong ngành thẩm định tài sản. Nhắc đến ngành thẩm định tài sản ở Úc, công việc của các thẩm định gia là quyết định giá trị kinh tế của bất động sản. Cụ thể hơn là định giá về bất động sản hay tài sản về nhà cửa cho giao dịch trên thị trường. Ví dụ, khi một người muốn bán nhà của họ, đôi khi giá trị của căn nhà họ sở hữu không thực sự đúng với giá bán mà bên bán đưa ra. Công việc của thẩm định giá là xem xét tài sản của bên mua, thẩm định giá trị của tài sản dựa trên vị trí, thời điểm và những yếu tố để quyết định giá bán của bất động sản. Điều này sẽ giúp những cuộc giao dịch bất động sản trở nên công bằng khi người bán có thể hiểu rõ về giá trị tài sản của mình khi bán và người mua có thể có những thông tin về tài sản để sẵn sàng mua

 • CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN

  Ngày đăng: 2021-10-25 16:58:49

  TTO - Thủ tướng đã quyết định sẽ cổ phần hóa các tổng công ty phát điện, đồng thời sẽ nghiên cứu không giữ vốn chi phối tại các DN này, đồng thời tách các tổng công ty phát điện khỏi EVN và các tập đoàn nhà nước.

 • PHÂN BIỆT ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-27 18:22:28

  Bản chất, mục đích của định giá và thẩm định giáNguyên tắcrnPhương pháp định giá và thẩm định giá Chủ thể thực hiệnrnTheo nội dung phân biệt của Luật thì định giá là việc xác định gía của người có quyền và lợi ích liên quan đến tài sản đưa ra mức giá có tính áp đặt, chủ quan còn thẩm định giá là việc xác định giá của tài sản trên cơ sở khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan giữa tổ chức thẩm định giá và tài sản thẩm định 

 • 10 sự kiện tiêu biểu ngành tài chính Việt Nam trong năm 2016

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:47:30

  10 sự kiện tiêu biểu của ngành tài chính Việt Nam trong năm 2016

 • Những câu chuyện về định giá thương hiệu

  Ngày đăng: 2021-10-27 14:37:50

  Những câu chuyện mua bán, khiếu kiện liên quan đến thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước thường chỉ được nhắc đến trong những lúc trà dư tửu hậu, chưa trở thành những bài học kinh nghiệm. Việc định giá thương hiệu, để thương hiệu trở thành tài sản của doanh nghiệp, vẫn đang chờ một cơ sở pháp lý.

 • Định giá tài sản trí tuệ bằng phương pháp thay thế

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:44:09

  Định giá tài sản trí tuệ là cơ sở cho hàng loạt các hoạt động kinh tế quan trọng như chuyển giao tài sản trí tuệ, mua bán, góp vốn, liên doanh… giúp doanh nghiệp xác định được tài sản thực của mình nhằm tạo cơ sở hoạch định chiến lược đầu tư, sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả, cũng như quản lý các hoạt động tài chính như kiểm toán, kế toán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chính sách thuế…

 • Định giá tài sản góp vốn theo Luật doanh nghiệp 2014

  Ngày đăng: 2021-10-27 20:16:38

  Vốn là một yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp, quyết định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu ,chủ đầu tư của doanh nghiệp. Mà một trong các nguồn quan trọng và chủ yếu nhất để hình thành vốn của doanh nghiệp chính là vốn góp của các thành viên khi thành lập doanh nghiệp.

 • Thẩm định giá - Nghề mới tại Việt Nam

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:43:07

  Tài chính là công cụ để điều tiết sự phát triển nền kinh tế. Để xây dựng vững vàng huyết mạch này, các doanh nghiệp trong nước cần xây dựng cho mình những rào chắn bảo vệ an toàn. Thẩm định giá ra đời  giải quyết bài toán thiết lập cán cân định giá tài sản. Thẩm định giá là một nghề mới tại Việt Nam, vì vậy đặt ra rất nhiều thách thức khi bạn muốn theo đuổi ngành này.

1 2 3 4 5 6 7