• Nghị định 177 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

  Ngày đăng: 2021-10-26 05:32:30

  Nghị định 177-2013-NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 

 • TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-27 08:45:16

  CHƯƠNG 6 - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn cho cán bộ thẩm định giá

 • CÁC CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:08:15

  CHƯƠNG 5 - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn cho cán bộ thẩm định giá

 • TOÁN HỌC ỨNG DỤNG TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-21 17:30:36

  rnChương 4 - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định giárn rnrn 

 • CÁC NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-27 18:06:22

  Chương 3 - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định giá

 • CƠ SỞ GIÁ TRỊ CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:09:40

  CHƯƠNG 2 - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định giá

 • TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

  Ngày đăng: 2021-10-27 19:08:04

  Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định giáThẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển và hiện đại. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá đã được thiết lập và tương tự nhau giữa các nước trước những năm 40 của thế kỷ 20; nhưng trên thế giới thẩm định giá chỉ thật sự phát triển là một hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp từ sau những năm 40 của thế kỷ 20. 

 • Định giá tài sản theo Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự

  Ngày đăng: 2021-10-25 01:45:43

  Nghiên cứu Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011.

 • Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

  Ngày đăng: 2021-10-26 14:45:58

  Thông tư số 25-2014-TT-BTC

 • Khái niệm cơ bản và nguyên tắc thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường.

  Ngày đăng: 2021-10-27 13:57:22

  Tài sản là từ quen thuộc và  được dùng một cách phổ biến. Theo Viện Ngôn Ngữ học: Tài sản là của cải vật chất hoặc tinh thần có giá trị đối với chủ sở hữu. Theo Bộ luật Dân sự năm 2005: Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

 • Giá trị phi thị trường

  Ngày đăng: 2021-10-27 18:04:30

  Trên thực tế, có nhiều loại tài sản cần được thẩm định giá nhưng chúng rất ít khi được mua bán, thậm chí không có thị trường đối với chúng. Để đánh giá giá trị đối với những loại tài sản này, người ta dựa vào những yếu tố phi thị trường chi phối đến giá trị tài sản. Giá trị được ước tính như vậy gọi là giá trị phi thị trường.

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản

  Ngày đăng: 2021-10-27 12:53:39

  Định giá tài sản là tổ hợp của nghệ thuật và khoa học: tính nghệ thuật thể hiện ở sự nhạy cảm của của TĐV với các động thái thị trường tác động đến sự thay đổi giá trị tài sản cần thẩm định, còn tính khoa học thể hiện ở chuyên môn vững vàng của họ.

1 2 3 4 5