Đặc điểm chủ yếu của BĐS

Đặc điểm chủ yếu của BĐS

Bất động sản có 6 đặc điểm chính: tính cố định về vị trí, tính về vững, tính khác biệt, tính khan hiếm, tính ảnh hưởng lẫn nhau và có giá trị lớn.

Masterpiece RE VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội SHB BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA