Thẩm định giá đất nông nghiệp ở Việt Nam theo phương pháp thu nhập

Thẩm định giá đất nông nghiệp ở Việt Nam theo phương pháp thu nhập

TÓM TẮT

Bài viết của cô Nguyễn Quỳnh Hoa - Trưởng khoa Thẩm định giá, Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích những điểm bất cập trong các hướng dẫn của các văn bản pháp lý hiện nay về tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất nông nghiệp. Giải pháp chiết xuất từ thị trường để tìm ra tỷ suất vốn hóa được thực hiện cho ba loại đất: đất vườn, đất trồng lúa, đất trồng rừng ở một số địa phương. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những điểm bất hợp lý trong các hướng dẫn của hệ thống văn bản theo Luật Đất đai 2013. Bài viết cũng đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện các hướng dẫn của văn bản pháp lý về tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất.

VNVC Real Estate VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội PwC BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA