TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định giá
Thẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển và hiện đại. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá đã được thiết lập và tương tự nhau giữa các nước trước những năm 40 của thế kỷ 20; nhưng trên thế giới thẩm định giá chỉ thật sự phát triển là một hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp từ sau những năm 40 của thế kỷ 20. 

Masterpiece RE VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội SHB BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA