Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá Tài sản vô hình

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá Tài sản vô hình

Bộ Tài chính đã ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá tài sản vô hình theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VNVC Real Estate VAMC Xu ly no Vietcombank AVA Assosiation NH Quân đội PwC BIDV NH vietinbank Petro Vietnam Banner 3
Hội nghị thường niên AVA