Mức phí ưu đãi, giảm giá dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau và tùy từng mức độ phức tạp của công việc định giá doanh nghiệp mà mức phí dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp sẽ rất khác nhau. Để có mức phí ưu đãi, giảm giá lớn nhất, vui lòng gọi điện đến số hotline để đăng ký áp dụng mức phí ưu đãi.


VNVC thẩm định giá Nhà máy Thức ăn chăn nuôi

Tuy nhiên để đánh giá mức giá dịch vụ thẩm định giá chủ yếu bao gồm 3 vấn đề:
- Quy mô của doanh nghiệp: quy mô của doanh nghiệp được đánh giá ở mức độ tổng tài sản, tổng nguồn vốn chủ sở hữu.
- Mức độ trải rộng mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp: doanh nghiệp có mạng lưới hoạt động rộng, số lượng tài sản phân bổ tại nhiều địa phương khác nhau thì chi phí đi thực hiện định giá cũng cao hơn do chuyên gia thẩm định giá phải thực hiện hiện trạng tài sản định giá tại nơi có tài sản.
- Giá trị vô hình của doanh nghiệp: đối với một số doanh nghiệp việc đánh giá giá trị vô hình của doanh nghiệp là tương đối khó khăn do việc thu thập thông tin về ngành nghề cũng như đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận từ thương hiệu của doanh nghiệp là tương đối khó.

Do sự khác nhau giữa các doanh nghiệp mà mức phí thẩm định giá có thể từ vài chục triệu đồng cho đến vài tỷ đồng cho một lần thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp.

VNVC là đơn vị chuyên thực hiện công việc thẩm định giá doanh nghiệp cho rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đại diện như một số công ty là: Công ty TNHH Tiếp vận Đại Giang Sơn (TP.HCM), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ERESSON (HN),.... cũng như các đơn vị đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán như Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC), Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT) nay là Công ty Cổ phần PGT Holdings,...