CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN

TTO - Thủ tướng đã quyết định sẽ cổ phần hóa các tổng công ty phát điện, đồng thời sẽ nghiên cứu không giữ vốn chi phối tại các DN này, đồng thời tách các tổng công ty phát điện khỏi EVN và các tập đoàn nhà nước.
 

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó nhấn mạnh giai đoạn 2016-2018, với khâu phát điện sẽ thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN.
 

Giai đoạn này, các tổng công ty phát điện sẽ tiếp tục trực thuộc các tập đoàn và do các tập đoàn nắm giữ ít nhất 51% cổ phần.

Tuy nhiên, đến giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, Nhà nước sẽ xem xét thoái phần vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện xuống dưới mức chi phối. Đồng thời, tách các tổng công ty phát điện ra khỏi các tập đoàn sau khi đánh giá kết quả cổ phần hóa.
 

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các tổng công ty điện lực theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tiếp tục duy trì mô hình này và do EVN làm đại diện nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 

Với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN.

 

NGỌC AN- BÁO TUỔI TRẺ