BIDV - VNVC nằm trong danh sách thẩm định giá của Ngân hàng BIDV

VNVC nằm trong danh sách thẩm định giá tài sản đảm bảo để phục vụ cho việc vay vốn năm 2020-2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).