Định giá giá trị phần mềm ChatGPT bởi VNVC

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ do OpenAI phát triển đã được công nhận rộng rãi nhờ khả năng chat bằng văn bản giống như con người. Công nghệ tiên tiến này có nhiều ứng dụng, bao gồm dịch vụ khách hàng, tạo nội dung và dịch thuật giữa các ngôn ngữ.

 

Lịch sử của ChatGPT bắt đầu vào năm 2020, khi nó được phát hành lần đầu tiên. Kể từ đó, nó nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ khả năng tạo ra các phản hồi văn bản chặt chẽ và mạch lạc. Điều này đã làm cho nó trở thành một công cụ hấp dẫn cho nhiều ứng dụng và đã góp phần làm cho nó ngày càng được công nhận là một công nghệ tiên tiến.

 

Về khả năng của nó, ChatGPT có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc trao đổi và hiểu ngôn ngữ được người dung đưa vào dòng chat. Một số khả năng chính của nó bao gồm AI đàm thoại, hoàn thành văn bản, tạo văn bản, trả lời câu hỏi và phân tích tình huống. Những khả năng này làm cho ChatGPT trở thành một công cụ linh hoạt và có giá trị cho các doanh nghiệp và tổ chức muốn tận dụng sức mạnh của AI cho nhiều ứng dụng.

 

Điều quan trọng cần lưu ý là sự phát triển của ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ nâng cao khác có khả năng tác động đáng kể đến cách các doanh nghiệp và tổ chức tương tác với khách hàng và các bên liên quan. Khả năng tạo phản hồi văn bản giống con người giúp doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa và hiệu quả hơn, cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Ngoài ra, khả năng hiểu và tạo văn bản của công nghệ cho phép nó được sử dụng cho nhiều tác vụ tạo nội dung, có khả năng giảm nhu cầu về người tạo nội dung con người và cho phép tạo nội dung nhất quán và chính xác hơn.

 

Tuy nhiên, sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ như ChatGPT cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về đạo đức và xã hội. Khả năng tạo ra văn bản giống con người của công nghệ làm dấy lên mối lo ngại về khả năng nó được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch hoặc thao túng dư luận. Ngoài ra, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các công nghệ AI trong nhiều ngành công nghiệp có khả năng dẫn đến mất việc làm và các tác động kinh tế khác.

 

Trước những lo ngại này, điều quan trọng là các doanh nghiệp và tổ chức phải xem xét cẩn thận những lợi ích và hạn chế tiềm ẩn của các mô hình ngôn ngữ như ChatGPT và để đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách có trách nhiệm và có đạo đức. Điều này có thể bao gồm việc phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ngành, cũng như tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình xung quanh việc sử dụng các công nghệ AI.

 

ChatGPT đại diện cho sự phát triển đáng kể trong lĩnh vực AI và xử lý ngôn ngữ, đồng thời có khả năng tác động đáng kể đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức. Với bất kỳ công nghệ mới nào, điều quan trọng là phải tiếp cận nó một cách thận trọng và đảm bảo rằng nó được sử dụng một cách có trách nhiệm và có đạo đức.

 

Về giá trị của ChatGPT, theo ý kiến ​​của chuyên gia VNVC chúng tôi như anh Phạm Hà Minh (Thạc sĩ tài chính, Chuyên gia định giá của Bộ Tài chính Việt Nam, Chuyên gia định giá của WAVO) thì rất khó để xác định giá trị chính xác của nó vì đây là công nghệ độc quyền do OpenAI phát triển.

 

Định giá công nghệ độc quyền như ChatGPT có thể là một bài toán đầy thách thức vì chưa có tiền lệ Tuy nhiên, có một số phương pháp có khả năng có thể được sử dụng để ước tính giá trị của nó.

 

Một cách tiếp cận có thể là xem xét các công ty công nghệ có thể so sánh được và định giá của chúng. Ví dụ: các công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ và máy học có thể cung cấp thông tin chi tiết về giá trị tiềm năng của ChatGPT. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về bối cảnh công nghệ cũng như những điểm tương đồng và khác biệt giữa ChatGPT và các công ty khác trong lĩnh vực này.

 

Một cách tiếp cận khác có thể là xem xét các khoản đầu tư gần đây vào OpenAI như khoản đầu tư của Microsoft vào OpenAI và sử dụng khoản đầu tư đó làm chuẩn cho giá trị của ChatGPT. Khoản đầu tư của Microsoft dành cho 49% cổ phần của công ty và được báo cáo lên tới 10 tỷ USD. Điều này cho thấy rằng OpenAI nói chung được định giá khoảng 20 tỷ USD và ChatGPT có khả năng được định giá như một phần đáng kể trong tổng số đó. Tuy nhiên, cách tiếp cận này giả định rằng khoản đầu tư chỉ được thực hiện cho ChatGPT, điều này có thể không đúng lắm.

 

Cách tiếp cận thứ ba có thể là xem xét doanh thu tiềm năng mà ChatGPT có thể tạo ra trong tương lai. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ước tính quy mô thị trường tiềm năng cho công nghệ, cũng như doanh thu có thể được tạo ra từ việc cấp phép và các nguồn doanh thu khác. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về công nghệ và các ứng dụng tiềm năng của nó, cũng như đánh giá chính xác về nhu cầu và tốc độ tăng trưởng của thị trường.

 

Dựa trên thông tin có sẵn, không thể xác định giá trị chính xác cho ChatGPT. Tuy nhiên, dựa trên khoản đầu tư của Microsoft vào OpenAI và nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ AI tiên tiến, có khả năng ChatGPT là một công nghệ có giá trị với tiềm năng tăng trưởng và phát triển đáng kể trong tương lai.

 

Tóm lại, ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tiên tiến đã được công nhận rộng rãi nhờ khả năng tạo phản hồi văn bản giống con người. Tính linh hoạt và sự công nhận ngày càng tăng của nó khiến nó trở thành một công cụ có giá trị cho các doanh nghiệp và tổ chức đang tìm cách tận dụng sức mạnh của AI, đồng thời tiềm năng tăng trưởng và phát triển liên tục của nó cho thấy rằng nó sẽ vẫn là một công nghệ có giá trị trong nhiều năm tới.