Đối tác

Tập đoàn và tổng công ty

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

Tổng Công ty Thép Việt Nam

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí

Tổng Công ty Khoan và dịch vụ Khoan Dầu khí

Tổng Công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Tổng Công ty 28

Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Khối Ngân hàng và công ty tài chính

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân hàng TMCP An Bình

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Công ty Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Công ty tài chính cổ phần điện lực

Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện

Khối  Nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp

Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hà Nội

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quận Tây Hồ, Hà Nội

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Huyện Đông Anh, Hà Nội