Logo đối tác
NH Quân đội Banner 3 AVA Assosiation Petro Vietnam PwC VAMC Xu ly no Vietcombank BIDV NH vietinbank VNVC Real Estate
Quảng cáo Cẩm nang
 • Some projects that we have accomplished

  Ngày đăng: 2023-02-06 06:43:59

 • How To Value A Young Company

  Ngày đăng: 2023-02-03 21:44:04

  Say you’re lucky enough to find a willing investor in your young company. At some point (sooner rather than later), the guy will want to know: “How much do I have to pay for a slice of the pie–and how big a slice can I get?”

 • Introduction of VNVC

  Ngày đăng: 2023-02-05 06:04:30

  VNVC was established by experienced appraisers, certificated by the Ministry of Finance.

 • Real Options, Mineral Asset Valuation, and Equity Valuation

  Ngày đăng: 2023-02-04 16:15:51

  Thẩm định giá mỏ khoáng sản - Phương pháp kinh tế trên quan điểm của Graham Davis.          4. Quyền chọn thực, Định giá Khoáng sản và định giá Vốn chủ sở hữu

 • The Use of Comparable Sales - Political Risks?

  Ngày đăng: 2023-01-28 02:10:17

  Thẩm định giá mỏ khoáng sản - Phương pháp kinh tế trên quan điểm của Graham Davis.          3. Cách sử dụng Doanh số so sánh - Rủi ro chính trị.

 • What is the Correct Risk-Adjusted Discount Rate (radr) to Use?

  Ngày đăng: 2023-02-05 20:45:36

  Thẩm định giá mỏ khoáng sản - Phương pháp kinh tế trên quan điểm của Graham Davis.          2. Tỉ lệ chiết khấu có điều chỉnh được sử dụng như thế nào.

 • Types of Mineral Assets

  Ngày đăng: 2023-02-05 03:14:18

  Thẩm định giá mỏ khoáng sản - Phương pháp kinh tế trên quan điểm của Graham Davis.          1. Các loại tài sản khoáng sản và tính chất.