• Các khách hàng lớn đã sử dụng dịch vụ của VNVC

    Ngày đăng: 2023-09-25 00:18:21

    Các khách hàng lớn đã sử dụng dịch vụ của VNVC.

  • Khách hàng thẩm định giá của VNVC: POSCO SS Vina

    Ngày đăng: 2023-09-23 09:27:15

    Posco SS Vina là một trong những khách hàng của VNVC. Được thành lập vào năm 2010, POSCO SS VINA (PSSV) là một công ty thành viên của tập đoàn thép danh tiếng POSCO. PSSV là nhà sản xuất thép đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất thép thanh vằn và thép hình cường độ cao từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn. Nhà máy POSCO SS VINA được đầu tư lên tới hơn 750 triệu USD (bao gồm cả hệ thống cảng riêng) trên diện tích 49ha tại KCN Phú Mỹ 2, Bà Rịa- Vũng Tàu với công suất trên 1.0 triệu tấn sản phẩm-năm.