Nghị định số 215 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 
Thông tin chi tiết về Nghị định 215, quý vị có thể tải về tại đây: 
https://www.mediafire.com/?i88h3t7dzsurdz2
 
Mọi thắc mắc và nhu cầu về dịch vụ thẩm định giá xin vui lòng liên hệ:

 
CÔNG TY CỔ PHÂN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM
Trụ sở chính: P.1408 Tòa nhà Sunrise, D11 Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6327 1621 - Fax: (04) 3312 0003