Quá trình thăm dò mỏ đang được nghiên cứu

Mỏ đang nghiên cứu được sở hữu về giá trị tiềm tàng về kinh tế của một mỏ khoáng sản trong tương lai. Khó khăn của quá trình nghiên cứu này là tìm ra được những mỏ sẽ có giá trị kinh tế trong số rất ít các mỏ có tiềm năng. Khám phá hiện đại là một quá trình tiếng hành qua nhiều bước. Nói chung, mỗi bước nhằm để tiến tới một đặc điểm mang tính quyết định tiếp theo, đó là liệu có nên tiếp tục khám phá khu vực đó không dựa theo kết quả của bước vừa thực hiện. Mỗi bước kế cận sẽ đắt đỏ hơn, do bản chất của công việc yêu cầu nhiều sự đầu tư hơn. Bất cứ khi nào một chương tình tìm hiểu được tiến hành để đi tới bước tiếp theo, giá trị của mỏ có thể sẽ được tăng lên, giảm đi hoặc giữ nguyên, phụ thuộc vào kết quả của chương trình có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị tiềm tàng được dự đoán của mỏ.

Nhiệm vụ của quá trình thăm dò là xác định và tập trung công việc vào các mỏ hứa hẹn sẽ đem lại giá trị kinh tế, và loại bỏ những nơi đã và đang bị xuống cấp bởi việc thi công. Rõ ràng, các mỏ cho thấy tiềm năng lớn hơn sẽ có giá trị cao hơn đối với các công ty khai khoáng. Một kết quả không mong muốn đó là mỏ đang nghiên cứu sẽ có ít hoặc không hề có chút giá trị kinh tế nào.

Hình 1 mô tả những giá trị của một mỏ nghiên cứu thay đổi như thế nào qua thời gian và nhấn mạnh tầm quan trọng của một ngày định giá hiệu quả. Việc khám phải mỏ A cho thấy những kết quả hứa hẹn qua các năm. Còn mỏ B cho kết quả khả quan và giá trị tăng dần qua hai bước đầu của quá trình khai phá trong hai năm đầu tiên, nhưng năm thứ ba không cho kết quả tốt đẹp, có sự suy giảm về giá trị. Tiến độ tại mỏ B dậm chân tại chỗ trong năm thứ 4 và thứ 5, làm cho giá trị của nó đầu tiên giữ nguyên và giảm , cũng như sự quan tâm thị trường với nó cũng giảm theo.

Giá trị thực của mỏ thăm dò nằm ở tiềm năng của nó đối với sự tồn tại và phát hiện của một trữ lượng khoáng sản có giá trị kinh tế. Trong ngành công nghiệp khai khoáng, mỏ đang nghiên cứu thăm dò được đem đi làm quyền chọn, góp vốn liên doanh, mua, bán, trao đổi dựa theo giá trị tiềm năng của nó. Có rất nhiều phương pháp tiếp cận để định giá loại mỏ này, trong đó tất cả đều là biện pháp chủ quan.
 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ ĐỊNH GIÁ

Như trong các lĩnh vực khác, ba phương pháp tiếp cận để định giá là thu nhập, chi phí, và thị trường. Những phương pháp tiếp cận khác nhau được áp dụng cho những loại mỏ khác nhau, như được thể hiện trong Bảng 1.

Cách tiếp cận

Phương pháp định giá

Mỏ đã đưa vào khai thác

Mỏ đã hoàn tất thăm dò

Mỏ đang nghiên cứu, thăm dò

Thu nhập

Chiết khấu dòng tiền

Có thể

Không

Giá tùy chọn

Không

Chi phí

Chi phí phát triển

Không

Yếu tố khoa học địa chất

Không

Có thể

Thị trường

So sánh

Thỏa thuận lựa chọn điều khoản

Có