THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

I. MỤC ĐÍCH

- Đấu thầu mua sắm
- Bảo hiểm.
- Cầm cố, thanh lý.
- Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
- Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp.
- Phục vụ thuê tài chính …
II. PHÂN LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ
- Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…
- Thiết bị y tế
- Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
- Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
- Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.


III. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB

- Thể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản

- Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

1. Đối với tài sản đã qua sử dụng

*  Phương tiện vận tải:

- Đăng ký xe

- Giấy chứng nhận đăng kiểm

- Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

- Hợp đồng mua bán (nếu có)

- Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn

- Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

* Trạm xăng dầu:

- Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

- Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

* Dây chuyền máy móc thiết bị

- Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

- Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền

- Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

- Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

- Hợp đồng kinh tế mua bán

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Biên bản bàn giao, nghiệm thu

- Bản vẽ kỹ thuật

- Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết

- Catalogue….                   

2. Đối với tài sản mua sắm mới

- Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
- Catalogue (Nếu có)