Thẩm định giá Máy móc thiết bị

Việc thực hiện thẩm định giá máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nhằm một trong các mục đích sau đây:
- Thực hiện lên dự toán mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận tải (đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước)
- Thực hiện thẩm định giá làm cơ sở thanh quyết toán với Kho bạc Nhà nước các tỉnh, quận, huyện
- Thực hiện xác định giá trị tài sản còn lại để thực hiện thanh lý, bán đấu giá
- Thực hiện xác định giá trị tài sản để làm cơ sở góp vốn
- Thực hiện thẩm định giá làm cơ sở đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp.

Để thực hiện việc thẩm định giá máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thông thường sử dụng các phương pháp thẩm định giá sau:
- Phương pháp so sá
nh: là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường vào thời điểm cần thẩm định giá hoặc gần với thời điểm cần thẩm định giá để ước tính và xác định giá trị thị trường của tài sản.
- Phương pháp chi ph
í: 
là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá để xác định giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. 

Các hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thẩm định giá tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải:
- Đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải mua mới:
+ Công văn đề nghị thẩm định giá
+ Danh mục tài sản, trang thiết bị, phương tiện vận tải mua sắm đính kèm (cần nêu rõ model, xuất xứ, nơi sản xuất, năm sản xuất, các thiết bị đi kèm)
+ Đối với dự án cần có kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị

- Đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đã qua sử dụng:
+ Công văn đề nghị thẩm định giá
+ Danh mục tài sản, trang thiết bị, phương tiện vận tải đã qua sử dụng cần thẩm định giá
+ Hồ sơ đính kèm của tài sản theo dõi tài sản thẩm định giá trên sổ sách kế toán
+ Đăng ký, đăng kiểm phô tô (trong trường hợp là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải có đăng ký)
+ Công văn, quyết định cho bán thanh lý tài sản của cấp có thẩm quyền (trong trường hợp là tài sản thanh lý của Nhà nước)

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, quý khách hàng liên hệ như sau:
CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM
P.1408 Tòa nhà Sunrise, D11 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 04.6327.1621 / 0919 40 6866