• Định giá giá trị phần mềm ChatGPT bởi VNVC

  Ngày đăng: 2023-09-25 11:01:30

  Chat GPT hiện đang là sản phẩm mới về AI rất hot trên thị trường hiện nay với sự ra mắt vào tháng 11.2023. Đây là một cuộc cách mạng về cách AI làm việc và phản hồi cho con người về các nội dung đa dạng, giúp cho việc sử dụng các vấn đề liên quan đến Ngôn ngữ và văn bản dễ dàng hơn. Đứng trên góc độ người làm định giá, VNVC cũng có bài viết đánh giá về giá trị của phần mềm này.

 • Định giá chi phí hoàn nguyên dự án (Decommissioning Cost)

  Ngày đăng: 2023-09-25 20:11:17

  Hiện nay theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, các chủ đầu tư khi thực hiện dự án đều phải có chi phí hoàn nguyên dự án để trả lại mặt bằng cho Nhà nước hoặc đơn vị cho thuê đất, mặt nước sau khi hết hạn thời hạn dự án mà không được tiếp tục thực hiện dự án. Ngoài ra theo yêu cầu từ các quy định về chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như Chuẩn mực Báo cáo Tài chính thế giới (IFRS), việc xác định chi phí hoàn nguyên dự án là một trong những yêu cầu bắt buộc về mặt số liệu.

 • Định giá phục vụ quá trình PPA (phân bổ giá mua) sau M&A

  Ngày đăng: 2023-09-25 23:32:35

  VNVC là đơn vị chuyên thực hiện thẩm định giá phục vụ quy trình PPA (phân bổ giá mua) đối với hoạt động M&A.

 • Định giá tài sản và dự án nhà máy điện mặt trời

  Ngày đăng: 2023-09-24 02:06:48

  VNVC chuyên thực hiện định giá các nhà máy điện mặt trời.

 • Định giá thiết bị đặc thù trong ngành công nghệ cao

  Ngày đăng: 2023-09-21 17:59:45

  Định giá thiết bị đặc thù trong ngành công nghệ cao từ VNVC.

 • Định giá đơn giá xử lý rác và đơn giá cung cấp nước sạch

  Ngày đăng: 2023-09-21 18:00:01

  Dịch vụ định giá đơn giá xử lý rác và đơn giá cung cấp nước sạch của VNVC.

 • Thẩm định giá thiết bị y tế và doanh nghiệp bệnh viện

  Ngày đăng: 2023-09-22 08:21:55

  VNVC là một trong những doanh nghiệp thẩm định giá hiếm hoi tại Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm trong việc thực hiện thẩm định giá bệnh viện (doanh nghiệp sở hữu bệnh viện) hiện nay.

 • VNVC chuyên định giá các tài sản đặc thù

  Ngày đăng: 2023-09-25 16:17:15

  VNVC là đơn vị chuyên định giá các tài sản đặc thù. Công ty chúng tôi đã thực hiện định giá các tài sản đặc thù riêng biệt, khó có tài sản so sánh trên toàn Việt Nam như: Nhà máy phát điện khí Cà Mau 1,2 và Nhà máy phát điện khí Nhơn Trạch 1; Nhà máy luyện và cán thép lớn nhất Việt Nam; Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Proconco; Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Amway; Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Foster Electric Việt Nam;....