• Áp dụng các tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế trong hoạt động thẩm định giá tại VNVC

    Ngày đăng: 2023-09-26 02:36:11

    Hiện nay với xu hướng hội nhập Quốc tế sâu rộng, rất nhiều tập đoàn nước ngoài đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tại Việt Nam. Theo yêu cầu chung trong quá trình hoạt động, các công ty và Tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu thực hiện định giá và định giá lại các tài sản của mình. Các công ty trong nước có hoạt động kinh doanh và hoạt động mua bán doanh nghiệp với nước ngoài, các cá nhân có nhu cầu định cư hoặc chứng minh tài chính cũng có nhu cầu thực hiện đánh giá tài sản để đạt được mục đích của mình.

  • Đơn vị chuyên định giá tài sản phục vụ du học hoặc định cư nước ngoài

    Ngày đăng: 2023-09-21 17:59:41

    VNVC là đơn vị chuyên định giá tài sản phục vụ mục đích nộp hồ sơ du học hoặc định cư và đầu tư nước ngoài.