Thẩm định giá thiết bị y tế và doanh nghiệp bệnh viện

VNVC là một trong những doanh nghiệp thẩm định giá hiếm hoi tại Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm trong việc thực hiện thẩm định giá bệnh viện (doanh nghiệp sở hữu bệnh viện) hiện nay. Công ty đã thực hiện nhiều cuộc thẩm định giá các doanh nghiệp bệnh viện như: Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội, Bệnh viện Đông Đô, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai,... Tham gia thẩm định giá giá trị thương hiệu bệnh viện: Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Đông Đô, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Cái nước - Cần Thơ, Bệnh viện Mê Linh Hà Nội,... Lĩnh vực bệnh viện là một trong những lĩnh vực đặc thù về chuyên môn thẩm định giá, đòi hỏi thẩm định viên phải có hiểu biết sâu về: giá cả các trang thiết bị y tế theo giá thị trường, giá trị của thương hiệu của Bệnh viện, giá trị của giấy phép hoạt động bệnh viện, và các tài sản đặc thù khác đi kèm với bệnh viện. Đối với trang thiết bị y tế, giá cả của các bệnh viện rất khác nhau, các trang thiết bị và các hãng cung cấp tương đối đặc thù, do vậy, để xác định được nguyên giá mua mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản không phải là chuyện đơn giản với bất cứ công ty thẩm định giá nào. Đối với giá trị thương hiệu của các bệnh viện, hiện nay, thương hiệu và uy tín cũng như đội ngũ Y bác sĩ của từng bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai cho bệnh viện đó. Do vậy, VNVC hiểu biết sâu sắc rằng, không phải bệnh viện nào cũng giống nhau, sự khác biệt về thương hiệu, uy tín, con người tại từng bệnh viện sẽ tạo nên thế mạnh cho bệnh viện đó. Do đó, VNVC sẽ phải đánh giá chính xác các vấn đề này để đánh giá được giá trị thị trường của thương hiệu bệnh viện đó. Đối với giấy phép hoạt động bệnh viện, hiện nay ngành y tế là ngành được cấp phép, số lượng bệnh viện, địa điểm đặt bệnh viện không phải việc dễ dàng đối với bất cứ ai muốn hoạt động trong ngành y tế. Do vậy, đây cũng là một trong những tài sản vô hình của bệnh viện. Do đã có kinh nghiệm lâu năm trong quá trình thực hiện thẩm định giá các Bệnh viện lớn trên cả nước, VNVC có thể định giá các Bệnh viện một cách nhanh và chính xác nhất. Đồng thời, với chứng chỉ do WAVO (Hiệp hội Thẩm định giá Thế giới) cấp cho thẩm định viên của VNVC sẽ là một trong những điểm cộng khi khách hàng có nhu cầu thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài trong lĩnh vực y tế.