• THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

  Ngày đăng: 2023-09-25 17:15:45

  Trước khi xác định giá trị tài sản vô hình, chúng ta cần phải xác định rằng tài sản này đã được đăng ký giá trị và được bảo hộ bởi đơn vị nào hay chưa? Tài sản này sau khi đăng ký giá trị sẽ được bảo hộ như thế nào, trong thời gian bao lâu và phí bảo hộ bao nhiêu, vì nếu việc xác định giá trị được hoàn tất, mà tài sản không được bảo vệ thì tài sản đó không còn ý nghĩa.

 • Phát triển thương hiệu doanh nghiệp

  Ngày đăng: 2023-09-26 02:15:57

  Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài sẽ diễn ra khốc liệt hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc xây dựng chiến lược sản phẩm, phát triển thương hiệu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá Tài sản vô hình

  Ngày đăng: 2023-09-26 01:05:26

  Bộ Tài chính đã ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá tài sản vô hình theo Thông tư số 06-2014-TT-BTC ngày 07-01-2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 • 5 bước cần xem xét để định giá một thương hiệu

  Ngày đăng: 2023-09-26 03:00:19

  5 bước cần xem xét để định giá một thương hiệu

 • Những phương pháp định giá thương hiệu

  Ngày đăng: 2023-09-26 01:49:25

  Có rất nhiều phương pháp được sử dụng để đánh giá thành tích và giá trị của thương hiệu nhưng phổ biến vẫn là nghiên cứu ước lượng tài sản thương hiệu hoặc thuần khiết sử dụng các chỉ số tài chính.

 • Mô hình định giá thương hiệu (Phần 2)

  Ngày đăng: 2023-09-25 19:35:19

  Khi mà cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở nên khắc nghiệt và nhiều lợi thế cạnh tranh như công nghệ có chu kỳ sống ngày càng ngắn hơn thì mức độ đóng góp của thương hiệu vào giá trị cổ đông sẽ ngày càng gia tăng. Các nhà quản lý sẽ muốn thiết lập nên nhiều hệ thống quản lý thương hiệu trên cơ sở giá trị để có thể kết nối quá trình quản lý tài sản thương hiệu với các tài sản khác của doanh nghiệp. 

 • Mô hình định giá thương hiệu (Phần 1)

  Ngày đăng: 2023-09-26 00:04:48

  “Nếu phải chia tách doanh nghiệp, tôi sẽ nhường cho bạn toàn bộ bất động sản, tôi sẽ chỉ lấy thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, chắc chắn tôi sẽ lời hơn bạn”- John Stuart, Chairman of Quaker (ca. 1900)

 • Chiến thuật định giá thương hiệu

  Ngày đăng: 2023-09-25 07:35:55

  Một trong những chiến thuật định giá thông thường là chiết khấu – bán sản phẩm với giá thấp hơn giá thông thường vì một lý do đặc biệt. Bạn có thể là chiết khấu để bán hết số hàng tồn kho hoặc chiết khấu cho khách hàng mua nhiều. Bằng cách bán một lúc nhiều sản phẩm hơn, bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn vì chi phí thấp hơn.

 • 3 cách tiếp cận trong thẩm định giá tài sản vô hình

  Ngày đăng: 2023-09-24 17:34:56

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 06-2014-TT-BTC hướng dẫn thẩm định giá tài sản vô hình.