• Xây dựng chỉ số giá chung cư, nghiên cứu thực nghiệm tại TP.HCM

  Ngày đăng: 2023-02-01 05:59:27

  Bài viết của ông Nguyễn Ngọc Vinh - Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Hội thảo Khoa học về Thẩm định giá 2020 do VNVC tham gia tài trợ. rnChỉ số giá có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thị trường bất động sản, là cơ sở cho cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư hoạch định chiến lược phát triển...Trong nghiên cứu này, chỉ số giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh được ước lượng dựa trên mô hình giá thụ hưởng (Hedonic Pricing Model) bằng 2 phương pháp là: Hồi quy biến giả theo thời gian (Time Dummy Variable) và phương pháp gán giá (Price Imputation Method)

 • Một số kiến nghị liên quan đến việc xác định giá đất tại Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-02-01 12:26:53

  Bài viết tham luận của Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Bà Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tại Hội thảo Thẩm định giá năm 2020 do VNVC tham gia tài trợ. Bài tham luận trình bày một số tồn tại trong việc xác định giá đất tại Việt Nam hiện nay. Bằng việc phân tích những bất cập ở các góc độ (i) quy định bán chỉ định; (ii) cơ sở dữ liệu về giá thị trường; (iii) việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định hiện nay; và (iv) vấn đề cổ phần hoá, tác giả đã đề xuất một số kiến nghị liên quan để công tác xác định giá đất được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.rn 

 • Những bất cập trong công tác định giá đất đai ở Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-01-29 03:38:31

  Bài viết của thầy Nguyễn Ngọc Vinh - Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về các bất cập trong công tác định giá đất tại Việt Nam hiện nay.

 • Thẩm định giá đất nông nghiệp ở Việt Nam theo phương pháp thu nhập

  Ngày đăng: 2023-02-01 17:32:20

  TÓM TẮTrnBài viết của cô Nguyễn Quỳnh Hoa - Trưởng khoa Thẩm định giá, Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích những điểm bất cập trong các hướng dẫn của các văn bản pháp lý hiện nay về tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất nông nghiệp. Giải pháp chiết xuất từ thị trường để tìm ra tỷ suất vốn hóa được thực hiện cho ba loại đất: đất vườn, đất trồng lúa, đất trồng rừng ở một số địa phương. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những điểm bất hợp lý trong các hướng dẫn của hệ thống văn bản theo Luật Đất đai 2013. Bài viết cũng đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện các hướng dẫn của văn bản pháp lý về tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất.

 • Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC

  Ngày đăng: 2023-02-01 06:22:23

  Bộ Tài chính thông qua danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2020 cho VNVC.

 • VNVC nằm trong tốp 1 những doanh nghiệp thẩm định giá hàng đầu Việt Nam

  Ngày đăng: 2023-02-01 17:16:08

  VNVC thẩm định giá được Bộ Tài chính Việt Nam chứng nhận là một trong những đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam.

 • Thực hiện định giá tài sản để chứng minh tài chính cho khách hàng cá nhân

  Ngày đăng: 2023-02-01 20:08:58

  Thực hiện định giá tài sản để chứng minh tài chính cho khách hàng cá nhân

 • VNVC thực hiện xác định giá quyền mua CP phát hành thêm

  Ngày đăng: 2023-02-01 04:54:06

  VNVC thực hiện xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm cho Đạm Phú Mỹ.

 • VNVC tham gia hoạt động thẩm định giá quốc tế của WAVO

  Ngày đăng: 2023-02-01 19:28:00

  Thẩm định viên của VNVC tham gia khóa học về Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017 của IVSC. Khóa học do Giáo sư Lim Lan Yuan - Chủ tịch của WAVO trực tiếp giảng dạy.

 • VNVC chính thức trở thành đơn vị thẩm định giá độc lập cho VAMC

  Ngày đăng: 2023-01-31 22:02:37

 • Hội nghị thường niên lần thứ 20 của AVA - Hiệp hội Thẩm định giá Đông Nam Á tại Singapore

  Ngày đăng: 2023-02-01 19:22:45

  Hội nghị thường niên lần thứ 20 của AVA - ASEAN VALUERS ASSOCIATION sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 11-13-9-2017.

 • Phí chuyển mục đích sử dụng đất

  Ngày đăng: 2023-02-01 08:08:46

  Căn cứ văn bản luật đất đai 2013 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trung tâm thương mại sang đất xây căn hộ dịch vụ thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. 

1 2 3 4 5 6 7