VNVC chính thức trở thành đơn vị thẩm định giá độc lập cho VAMC

Từ tháng 12 năm 2017, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) đã chính thức trở thành đơn vị thẩm định giá độc lập cho VAMC - Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.Với slogan "True partner - True value", trong suốt thời gian quan, VNVC luôn được VAMC nói riêng và các đơn vị sử dụng dịch vụ nói chung đánh giá cao về chất lượng dịch vụ cũng như chuyên môn tốt trong việc định giá các tài sản có tính chất phức tạp.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quán triệt tinh thần tới toàn công ty luôn luôn phải đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để VNVC không những phát triển hơn mà còn là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá.