VNVC hợp tác với PwC trong công tác định giá tài sản

PwC (PricewaterhouseCoopers) là một trong những doanh nghiệp kiểm toán lâu đời trên thế giới. Được thành lập vào năm 1998 trên cơ sở sáp nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse, hai công ty này xuất hiện ở Anh vào giữa thế kỉ 19. Tên giao dịch của Công ty được rút ngắn thành PwC trong tháng 9/2010 như một phần của việc tái định vị thương hiệu.

Tiền thân của PwC đã có mặt từ năm 1994 với 2 văn phòng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Hiện nay đội ngũ chuyên gia của PwC có hơn 1000 người bao gồm cả người Việt Nam và nước ngoài am hiểu về Tài chính, kế toán và kiểm toán, luật pháp.

Với kinh nghiệm định giá cho nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài, đặc biệt là có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài, VNVC đã và đang hợp tác với PwC trong nhiều dự án có yếu tố liên quan đến Chính phủ Việt Nam trong khâu thẩm định giá. Các thẩm định viên của VNVC không chỉ được Bộ Tài chính Việt Nam cấp phép hoạt động thẩm định giá mà còn được WAVO (Hiệp hôi Thẩm định giá Thế giới) cấp chứng chỉ trong việc thực thi tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế (IVSC).

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) không chỉ phát hành chứng thư thẩm định giá bằng tiếng Việt mà còn phát hành chứng thư thẩm định giá bằng Tiếng Anh với chứng chỉ do WAVO cấp. Điều này giúp cho các chứng thư của VNVC phát hành không chỉ có giá trị tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.