• VNVC cần tuyển Đối tác tại các miền trên cả nước

    Ngày đăng: 2022-11-27 14:27:48

    Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành thẩm định giá tại Việt Nam. Hiện nay do khối lượng công việc phát sinh, VNVC cần tìm các đối tác để phát triển kinh doanh tại các miền trên cả nước Việt Nam, ưu tiên Miền Nam và Miền Trung Việt Nam.

  • Sẽ thuê thẩm định giá cột điện qua trung gian

    Ngày đăng: 2022-11-27 23:08:00

    "Doanh thu của VNPT năm 2009 là 78.600 tỷ đồng. Trường hợp giá thuê cột điện tăng, dẫn tới chi phí tăng lên 300 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,38% trên tổng doanh thu".

1 2 3